כניסה לחברות/סוכני ביטוח/מתקיני רשת

לחיצה על האיקון תעביר אתכם למערכת הדיווח של iNet

כניסה למערכת

בממשק זה סוכני ביטוח ומורשים יכלו להנפיק PDF עבור

♦  אישור מיגון

♦ אישור קיום מערכות

מתקינים מורשים יכולים לבצע

♦ אקטיבציות של התקנות מהשטח 

♦ לבדוק סטאטוס שחרור כלי הרכב בסיום התקנה 

אמצעי הזיהוי, כפי שסופקו הינם אישיים ,אין להעבירם לאחר, מומלץ לא להעביר לגורם צד שלישי גם אם הוא פועל עבורך ומטעמך.

(במידה ונדרש עבורכם שם משתמש נוסף בכדי להיכנס בו זמנית , יש לעדכן את מנהל הרשת)