The operation הזרוע המבצעית

 הזרוע המבצעית

שירותי האכיפה מורכבים ממוקד מבצעי מאוייש במערכות טכנולוגיות מתקדמות ונציגים מיומנים ומתורגלים לטיפול באירועי גניבה וכן מאוכפים בעלי ניסיון רב המתמחים באכיפה לאורך שנים רבות ופועלים בשיתוף פעולה עם המשטרה וכוחות הביטחון. מחלקת שירותי האכיפה המובחרת פועלת 24/7 כל השנה.

בעת קבלת הודעה או התרעה על נסיון לגניבת רכב או אפילו גניבה ממשית, המוקד המבצעי מפעיל את צוותי השטח וכלל הזרועות הנדרשות ובהם משטרה, כוחות הבטחון וזרועות ניהוליות נוספות, כמו גם את צוותי השטח היוצאים לסיורים, מעקבים, מרדפים, סיכולים וחילוצים עד להשבת הרכב הגנוב לבעליו.

הכח המבצעי כולל אנשי מפתח אשר בעזרתם ניתן להשיב רכבים גנובים מהשטחים ולהפעיל יחידות במקרה שיש צורך לכך.

לחברה קיימים אמצעים טכנולוגיים מתקדמים נוספים אשר יכולים לעזור בהשבת הכלי הגנוב כגון : רחפנים ומצלמות לילה .