iNet Fence

מערכת איתור ייעודית לכלי כלי צמ”ה וכלים חקלאיים העובדים ומתופעלים באזור ידוע ומוגדר מראש.

מערכת iNet Fence  מוגדרת ומאופיינת עם גדר וירטואלית המותאמת על פי תוואי השטח ואופי העבודה של הלקוח

מייצרת התראות למוקד המבצעי וללקוח על כל יציאה מהתחום המוגדר.

טכני

  • ניתוק מנוע חכם משולב בשלט קרבה ( אופציונאלי )
  • אפליקציה לסמארטפון המאפשרת אימות משתמש וריבוי נהגים
  • מערכת יצוקה ואטומה , עמידה בפני רטיבות ותנאי שטח קשים
  • סוללת גיבוי מובנת , המאפשרת שידור נתונים ומיקום גם לאחר ניתוק המתח הראשי

המערכת שולחת התראה ישירות למוקד וללקוח

כגון:

  • יציאה מאזור מוגדר (פוליגון)
  • הפעלת מתג הצתה ללא אימות משתמש
  • זעזוע / טלטול / הרמה
  • גרירת הכלי / שינוי מצב מערכת
  • ניתוק מתח ראשי
  • אופציונלי – חיישני תקיפה !

כל ההתראות ויכולות המערכת הינם תלוי דגם ואפיון הלקוח !!!